Woordvolgorde

Uitleg over woordvolgorde

Woordvolgorde (Voorwaartz)
Inversie (Uitleg Voorwaartz)
Woordvolgorde want/omdat

Inversie met tijdsbepaling ’toen’