Nu Nederlands & check 7 (woordvariatie)

Als je wil werken aan je woordenkennis, heeft Nu Nederlands een aantal oefeningen voor je. Kijk daarvoor in het boek (deel A, op pagina xx; zie hieronder) of als je digitaal werkt, ga dan (eveneens) naar hoofdstuk 3. Als je een licentie hebt kan je hieronder klikken.