3.Tips

Hierna worden de vijf veel voorkomende fouten besproken bij het mbo-examen Nederlands Spreken (3F).

1.Te weinig spreektijd

Het recept om langer te kunnen spreken tijdens het examen Spreken: 

a. Maak een langere inleiding waarin je iets over het onderwerp vertelt; waarom heeft het onderwerp je interesse? Wat zijn de dilemma’s bij het onderwerp? Etc. etc. 

b. Gebruik voor elk argument, alsook voor het tegenargument en de weerlegging een slide.

c. Verzamel artikelen, citeer daaruit, verwijs naar onderzoek, laat grafiekjes zien etc. Vertel uitgebreid over de verschillende onderzoeksuitkomsten.

2.Gebrek aan structuur

a. Schrijf een tekst ter voorbereiding in dezelfde structuur als de PowerPoint.

b .Oefen daarna vanuit steekwoorden.

c. Gebruik plaatjes waarmee jezelf samen met de steekwoorden in de PowerPoint structuur geeft

3.Niet genoeg argumenten

Om aan meer argumenten te komen, kan je je afvragen of je alle soorten argumenten al hebt gebruikt. We kunnen er zeven onderscheiden, te weten:

  1. Feiten
  2. Onderzoek/wetenschap
  3. Normen en waarden
  4. Vermoeden
  5. Geloof en overtuiging
  6. Gezag en autoriteit
  7. Nut

Hier een linkje naar een YouTube-filmpje waarin de verschillende soorten argumenten worden toegelicht.

4.Geen tegenargument

Als je het lastig vindt een tegenargument te verzinnen, loop dan nog eens langs de zeven verschillende argumenten. Tevens kan het helpen als je je inbeeldt dat iemand je tegenspreekt. Wat zou die ander allemaal kunnen verzinnen?

5.Geen weerlegging

De weerlegging is kortgezegd ‘het tegenargument tegen het tegenargument’. Het gaat erom dat je het tegenargument dat je bedacht hebt kan tegenspreken, c.q. kan weerleggen. Lukt je dat niet, dan heb je allicht een te sterk tegenargument geformuleerd. Mocht dat het geval zijn, ga dan op zoek naar een ander tegenargument en probeer opnieuw een weerlegging te verzinnen.

Het helpt ook als je voldoende over het onderwerp opzoekt op internet (zie hierboven tip nummer 1.3). Normaal gesproken komen er dan vanzelf tegenargumenten en weerleggingen langs.