6.Vloeiendheid

Het zesde criterium bij het beoordelen van het examen Gesprekken, is vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing. Concreet kan je dat o.a. vertalen naar het vermogen om in staat te zijn correct grammaticaal te communiceren. Daarbij geldt dat hoe langer de zinnen zijn, des te moeilijker dat is.

Voorbeelden van grammaticale incorrectheden zijn bijvoorbeeld:

  • Verkeerd gebruik van lidwoorden (bijvoorbeeld: de meisje, de kind).
  • Verkeerde combinaties met lidwoorden (bijvoorbeeld: een goede kind).
  • Verkeerd gebruik verwijswoorden (bijvoorbeeld: het kind wat ik gisteren zag).
  • Het niet inzetten van de inversieregel (bijvoorbeeld: Gisteren, ik heb jou gezien)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Beoordeling-examen-Gesprekken-3F-.jpg