7.Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord (bn)