Check 3: Tekststructuur

Toelichting

Het is erg handig als je de verschillende tekststructuren uit je hoofd kent. Met name de meest voorkomende (zie helemaal onderaan op deze pagina). Als je kan denken vanuit een tekststructuur bij het schrijven, hou je makkelijk overzicht en kom je makkelijker tot schrijven. Voor de lezer is het ook prettig: die kan dankzij een heldere tekststructuur met minder moeite de inhoud tot zich nemen.

Hieronder vier filmpjes van verschillende lengte waarin je uitgebreider wordt uitgelegd hoe je verschillende tekststructuren kan herkennen.

Uitleg basisstructuur Taallokaal (4min)
Mijnheer Leijssius (5min)
Arnoud Kuijpers (4min)
Nederlands met Goedhart deel 1 (8min)

Oefeningen

Hieronder: behalve de 9 schrijfchecks een aantal oefeningen op deze site, oefeningen en uitleg elders op internet. Ook de methode Nu Nederlands voorziet in uitleg en oefeningen over dit onderwerp. (Voor Nu Nederlands heb je een licentie nodig)

Theorie & oefeningen tekststructuur in Nu Nederlands
  • Nu NL hoofstuk Lezen 2.1
  • Nu NL hoofdstuk Lezen 2.5 (Informatief artikel)
  • Nu NL hoofdstuk lezen 2.6 (Betoog)
  • Nu NL hoofdstuk Schrijven 2.5 Informatief artikel