NT2

Meijerink/NT2-examens/ERK

6 items

Woordenschat NT2 & NT1

Filmpjes/artikelen/websitepagina’s

Filmpjes voor NT2
Artikelen over tweetaligheid
Websitepagina’s over NT2

WEBSITES

ZichtbaarNederlands.nl
De of het?
Moedertaal specifieke problemen

6 INGANGEN VOOR BETER NEDERLANDS

1.Woordenschat (gebruik bijvoorbeeld WRTS)

2.Lezen voor de lol

3.TV kijken via YouTube ( bijvoorbeeld Jeugdjournaal) met ondertiteling

4.Uitspraak

5.Tekstbegrip (scoren bij testen)

6.Grammaticale kennis

NOG IN TE DELEN

Moedertaal in NT2 – Website – KlasCement