4.Afstemming

Het vierde criterium bij het beoordelen van het examen Gesprekken, is afstemming op publiek. Concreet kan je dat o.a. vertalen naar toepassen van gepast taalgebruik (geen straattaal), beleefd zijn, respectvol zijn en oogcontact houden. Tevens moet je het verschil weten tussen informeel en formeel taalgebruik. Tenslotte is het ook erg handig als je de techniek van LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen) goed kan toepassen.

Hieronder verwijzingen naar oefeningen & overzichten van standaardzinnen, uitleg hierover op YouTube en een linkje naar de methode Nu Nederlands waarin dit ook behandeld wordt.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Beoordeling-examen-Gesprekken-3F-.jpg