Beoordeling examen schrijven

Het examen schrijven wordt beoordeeld aan de hand van zeven criteria (zie hieronder). Bij het eerste beoordelingscriterium (opdrachtspecifiek) gaat het erom dat je je aan de opdracht houdt. Lees dus bij het examen goed wat er gevraagd wordt van je. Omdat je van tevoren niet weet waar het examen over gaat, kan je je daarop verder niet voorbereiden.

Op de andere zes beoordelingscriteria kan je je wel voorbereiden. Daarvoor kan je de negen checks gebruiken (zie hieronder). Het overzicht van de negen checks vind je op het blad SCHRIJVEN. Door op de labels te klikken van de betreffende checks, krijg je uitleg en oefeningen. Succes met de voorbereiding.