3.SMART

Taallokaal Nederland
Thinking Caterpillar
Greatness every day
FlikliTV

Uitleg SMART

De vijf letters van SMART staan voor:

  • S=Specifiek (concreet)
  • M=Meetbaar
  • A=Attainable (haalbaar)
  • R=Relevant (inpasbaar in betekenisvolle context)
  • T=Time bound (tijdsgebonden)
Uitleg & oefenen op internet
  • Nu NL hoofdstuk Gesprekken 3.1 & 3.2