1.Structuur

Als je presentatie in de vorm van een betoog moet, neem dan de onderstaande structuur over en volg het stappenplan (zie hieronder). Zoek met op internet naar artikelen, met name naar wetenschappelijke onderzoeken en uitkomsten om aan informatie te komen. Let daarbij ook op de betrouwbaarheid van de bron. (Doe daarvoor de DAVE-test.)

Stap 1: basisstructuur betoog c.q. pleidooi.
Stap 2: Ga na per argument: feit of mening?

Stap 3: breid de argumenten uit d.m.v. de ‘want-vraag’.
Stap 4: weerlegging ontkracht het tegenargument.

Structuur nader bekeken