7.Groter dan ik

Toelichting

De regel bij stellende, vergrotende en overtreffende trap (bijvoorbeeld: leuk, leuker, leukst of goed beter best) is dat bij de stellende trap ‘als’ wordt gebruikt (bijvoorbeeld: hij is net zo leuk als zijn broer ) en bij de vergrotende trap ‘dan’ wordt gebruikt (bijvoorbeeld: Hans is langer dan Grietje). De enige regel die daar bij komt voor het woordje ‘dan’ is dat ‘dan’ gebruikt wordt bij woorden combinatie met ‘anders’. Hieronder een paar voorbeelden.

  • Hans is anders dan Grietje
  • Hans is groter dan Grietje
  • Hans is even oud als Jan.
  • Hans is twee keer zo oud als Jan

Na dan of als volgt in de regel het grammaticale onderwerp. Dus: Hij is groter dan jij (bent)/hij (is)/ik(ben). Hieronder twee filmpjes van verschillende lengte waarin je uitgebreider het bovenstaande wordt uitgelegd.

Uitleg 1: Clipphanger
Nederlands met Anne (vanaf 1.01 min)

Oefeningen

t