Check 4: CAD-inleiding

Toelichting

  • C=Context
  • A=Aanleiding
  • D=Deelonderwerpen

Om de lezer in het begin van de tekst aan te geven wat zij kunnen verwachten zijn er verschillende mogelijkheden. Drie van de die mogelijkheden zijn context, aanleiding en deelonderwerpen.

Onder context wordt verstaan: de andere gebeurtenissen waarbinnen het hoofdonderwerp van de tekst besproken wordt. De aanleiding voor het schrijven van de tekst komt soms overeen met de context, maar is regelmatig toch net iets anders. Het gaat daarbij vaak om het doel dat de schrijver nastreeft (zie ook doelen). Ook het aankondigen van deelonderwerpen is prettig voor de lezer.

Let op:  de inleiding schrijf je nadat je de tekst geschreven hebt.

Hieronder een filmpje waarin je uitgebreider wordt uitgelegd welke componenten in een inleiding kunnen zitten.

Taallokaal vanaf 1 min.10

Oefeningen

Hieronder een aantal oefeningen op deze site over de CAD-inleiding en meer algemene oefeningen en uitleg elders op internet. Ook de methode Nu Nederlands voorziet in uitleg en oefeningen over dit onderwerp. (Voor Nu Nederlands heb je een licentie nodig)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is jongentje-schrijvend-1.jpg
Oefening met CAD-inleiding
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 25305-8-world-wide-web-2-1024x852.png
Oefeningen & uitleg op internet over inleidingen